Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Loděnice č. p.114, 783 05 Horní Loděnice
Tel.: 724 196 969, 585 042 041
E-mail: ou@hornilodenice.cz
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tel.: 585 086 111, 511
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Odbor životního prostředí
Opavská 1, 785 01 Šternberk
Mgr. Jarmila Fréharová - vedoucí odboru

Tel.: 585 086 572
E-mail: freharova@sternberk.cz

Vodoprávní úřad
Kamila Bučková
Tel.: 585 086 569
E-mail: buckova@sternberk.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Veselský - vedoucí odboru
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vladimíra Kresáč Kubišová - vedoucí oddělení
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra