Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šternberk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Horní Loděnice.

Osoby na území obce Horní Loděnice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Lze očekávat, že při povodních Q100 bude zaplavena komunikace k domům v horní části obce na pravém břehu Trusovického potoka (9 domů). Silnice ani most do Dalova by narušené být neměly, stejně jako most při odbočce z hlavní silnice do obce Horní Loděnice, který je dostatečně kapacitní. Problémový se může ukázat most na hlavní silnici, který je nekapacitní pro Q100, a může být poškozen. Kritické místo, které lze objet přes Horní Loděnici. Objízdné trasy budou stanoveny operativně na základně povodňové situace. »
Dopravní omezení na území obce Horní Loděnice
Objízdné trasy na území obce Horní Loděnice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.