Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mosty a propustky na Jeptišce (u č.p. 656, 890, 983) a také její zatrubnění pod průmyslovým objektem. Další dva mosty se také nachází na Štítarském potoce ( u Továrenských rybníků a v katastrálním území Vinice). Více viz Odtokové poměry.
Na jihu intravilánu města v okolí školy (č.p. 723, 732, 757, 777, 830, 973)  a č.p. 819, 820, 821, 822, 823, 824 dochází při větších srážkách k překonání kapacity kanalizace, která se ucpe a voda zaplavuje výše zmíněné nemovitosti.

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.