Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt, teroristický útok
Na vodním roku Jeptiška se nachází vodní díla Jágrova louka a Sportovní rybník », která by mohla v případě havárie vyvovlat povodeň většího rozsahu. Také na Štítarském potoce se nachází vodní díla Továrenské rybníky, Kartouzy a Máchovo jezírko », které mohou ohrozit hlavně katastrální území Vinice.
Mimo území katastru města Městec Králové se nachází vodní dílo Dlouhopolský rybník, který by při havárii mohl ohrozit intravilán města ».

Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.