Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz kap. Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry


MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001470.00147
starting _require0.041160.04263
end _require0.000130.04277
starting _initRouter2.0E-50.04279
finishing _initRouter0.160710.2035
starting init0.009890.21338
finishing init0.152790.36617
starting postDispatch0.061280.42745
finishing postDispatch0.545060.97252
finish2.0E-50.97253