Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpání průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz kap. Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry


MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001580.00158
starting _require0.036180.03776
end _require0.000150.03791
starting _initRouter2.0E-50.03793
finishing _initRouter0.092120.13005
starting init0.00980.13985
finishing init0.067760.20761
starting postDispatch0.064680.27229
finishing postDispatch0.56560.83789
finish3.0E-50.83791