Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok

Rybníky většinou nemají dostatečně kapacitní výpusti a přelivy a lze předpokládat, že při větších povodních může docházet k přelití hrází. Pokud by došlo k přelití hrází, nebo se vlivem vyšších hladin zvýší průsaky hrázemi, hrozí destrukce hráze a přirozenou povodeň může zhoršit ještě "zvláštní povodeň". V případě soustav rybníků může porucha hráze v horní části povodí způsobit poruchy dalších hrází.

Ohrožení zvláštní povodní

Rybník Gramanec: Ohroženo je Záhumení u lesíka -  v rozsahu cca Q100 »

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • Plnění rybníku nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi,
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích,
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.


Vodní nádrže na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002240.00224
starting _require0.047080.04932
end _require0.000190.04951
starting _initRouter7.0E-50.04958
finishing _initRouter0.136280.18586
starting init0.009760.19562
finishing init0.12640.32201
starting postDispatch0.061990.38401
finishing postDispatch0.625981.00999
finish2.0E-51.01001