POVODŇOVÝ PLÁN města Rajhrad

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM054843/2013-219/To; ze dne 03. 12. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí
Č. j.:  2971/2014/MuŽi ; ze dne 20. 01. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 06. 2022
offline verze 27. 06. 2022
digitalizovaná verze 27. 06. 2022
databáze POVIS 27. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i