Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Židlochovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Rajhrad.

Osoby na území města Rajhrad budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodních může ve městě dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění úseku silnice III/41617 v okolí mostního objektu u kláštera, kdy je zablokován průjezd mezi Rajhradem a Rajhradicemi. V tomto případě se použije objízdná trasa po silnici III/41614 na Rebešovice a Chrlice a odtud po silnicích II/152 a I/52 přes Modřice zpět do Rajhradu.»
Dopravní omezení na území města Rajhrad
Objízdné trasy na území města Rajhrad

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.