Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rajhrad a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz


Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ředitelka závodu: Ing. Marie Kutílková
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
 

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 618 00 Brno - Komárov
Vedoucí provozu: Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 441
Email: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-03-0211-0-00, 4-15-03-0212-0-00, 4-15-03-0271-0-00
Vojkovický náhon 10187089 4-15-03-0272-0-00
Bezejmenný vodní tok 10186020  4-15-03-0272-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.   
Správce:
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Tel.: 543 433 111
Email: bvk@bvk.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Ivanovický p. 10185942 4-15-03-0260-0-00