Srážkoměry - Rajhrad

Brno-Tuřany

Srážkoměrná stanice se nachází v městské části Brno - Tuřany v areálu letiště v nadmořské výšce 241 m n. m. Vlastníkem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Holasice

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Holasice a je umístěná v areálu čistírny odpadních vod.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Holasice.

Želešice

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše budovy u obecního úřadu ul. 24. dubna č. p. 16 v obci Želešice. Srážkoměr je ve správě obce Želešice.