Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
Tel.: 547 426 811
E-mail: podatelna@rajhrad.cz
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Tel: 547 428 711
Fax: 547 428 715
E-mail: podatelna@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Vedoucí odboru: Ing. Milan Komenda
Tel.:
 547 428 760, 604 290 308

E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz

Vodní hospodářství - Ing. Ildikó Šlapalová
Tel: 547 428 747, 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.:
 541 651 111

Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Mojmír Pehal

Tel.:
 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referentka:
Ing. Lenka Gernešová
Tel.: 541 652 355
E-mail: gernesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra