Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon (neveřejný)
Petr Kreutzer
Jaroslav Sedláček
Zdeněk Herzán

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
 nákladní auto Jan Najšl
 nákladní auto Michal Hromec

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Rajhrad

Místo Typ Adresa Telefon (neveřejný)
Ubyt. kap.
Strav. kap.
ZŠ Havlíčkova Ubytování/Stravování Havlíčkova 452, 66461 Rajhrad 80 400
ZŠ Masarykova Ubytování/Stravování Masarykova 96, 66461 Rajhrad 50 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny u Sedláčků Masarykova 87, Rajhrad Radek Sedláček

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VAS, a.s. Lidická 689, Židlochovice Pavel Nevídal