Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Židlochovice (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Rajhrad, Rajhradský náhon

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Rajhrad, Vojkovický náhon

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Bílovice nad Svitavou, Svitava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Brno - Poříčí, Svratka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Vojkovice, Svratka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Rajhradice, Svratka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Holasice, Vojkovický náhon