POVODŇOVÝ PLÁN obce Roztoky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 42639/2016-323; ze dne 08. 08. 2016
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR955/008557/2016; ze dne 15. 08. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
Č. j.: MURA/53714/2016; ze dne 05. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 06. 2021
offline verze 15. 06. 2021
digitalizovaná verze 15. 06. 2021
databáze POVIS 15. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i