Srážkoměry - Roztoky

Karlova Ves

Srážkoměrná stanice ČHMÚ přenáší naměřené hodnoty do centrálního počítače na pobočce. Interval záznamu je 1 minuta a přenos dat probíhá každých deset minut. Stanice se nachází na severním okraji obce Karlova Ves u domu s č. p. 110.

VD Klíčava

Srážkoměrná stanice Povodí Vltavy, státní podnik, je umístěná pod vodním dílem Klíčava u obce Zbečno. Přenos dat je automatizován.