Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Roztoky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "vodní toky" nebo si jej můžete prohlédnout ve formátu pdf zde.

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Závod Berounka:
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Provozní středisko:

Provozní středisko 6 – Beroun
Hněvkovského 290/8, 266 01 Beroun
Tel: 311 625 884, 724 279 561

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Roztoky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Berounka 10100011 1-11-02-1520-0-00
1-11-02-1540-0-00 
1-11-03-0440-0-00
0.0000 - 138.8900
Rakovnický potok 10100069 1-11-03-0430-0-00 0.0000 -  48.7830
Habrový potok 10100602 1-11-03-0570-0-00 0.0000 - 13.2530
Karlovský potok 10278993 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 3.6120
Bezejmenný tok 10249727 1-11-03-0570-0-00 0.0000 - 2.5170
Bezejmenný tok 10270848 1-11-02-1540-0-00 0.0000 - 1.6070
Bezejmenný tok 10250787 1-11-02-1540-0-00 0.0000 - 1.0630

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
OŘ Severní Čechy, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01, Teplice
Ing. Pavel Rus
Tel.: 956 946 111
Email: or946@lesycr.cz

Pověřený pracovník:
Ing. Jaroslav Černaj
Tel.: 724524910
E-mail: jaroslav.cernaj@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Roztoky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Klučná 10273979 1-11-02-1530-0-00 0.0000 - 6.3480
Hořejší potok 10268914 1-11-02-1460-0-00 -0.0640 - 3.0810
PBP Žloukavy - od výšk. k. 401 na silnici Leontýnský zámek
- Červený kříž
10252419 1-11-03-0500-0-00 0.0000 - 1.5800
LBP Karlovského potoka - od Leontýnského zámku 12001238 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 1.5230
PBP Karlovského potoka - z lesa Hvězda 10269459 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 1.4350
Bezejmenný tok 10263521 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 1.2390
Bezejmenný tok 10254412 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 1.0000
Bezejmenný tok 10251997 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 0.9100
PBP Klučné - pod Karlovou vsí 10270444 1-11-02-1530-0-00 0.0000 - 0.7320
Bezejmenný tok 10243694 1-11-02-1530-0-00 0.0000 - 0.5060

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10270692 1-11-03-0440-0-00 0.0000 - 2.0780
Bezejmenný tok 10251017 1-11-03-0580-0-00 0.0000 - 0.7850