Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Důležité organizace v blízkosti řeky
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Ing. Lenka Peterková starostka 313 558 113 778 546 438
Roman Texl člen zastupitelstva   737 108 430

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSHD) Adresa (neveřejná) Mobil
Luděk Egert velitel JSDH 724 187 000
Jan Pokorný starosta SDH 724 186 998

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt
Kontaktní osoba Adresa Telefon
Čerpadla, rafty 2x JSDH Roztoky Jan Pokorný par. č. 110/2, Roztoky u Křivoklátu

724 186 998,
724 187 000

Neoprény 10x, obleky do vody suché 3x JSDH Roztoky Jan Pokorný par. č. 110/2, Roztoky u Křivoklátu 724 186 998,
724 187 000
Nákladní automobil DAF kontejnerový + 2x souprava s hydraulickou rukou Stavebniny Petr Čech Roztoky 215, 270 23 Křivoklát 313 558 935,
777 006 845

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Roztoky

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita
Obecní úřad shromáždění Roztoky 128 Ing. Lenka Peterková 778 546 438 --
Základní a mateřská škola ubytování a stravování Roztoky 230 Mgr. Libuše Bulantová 100

 

Důležité organizace v obci v blízkosti řeky

Spojení na organizace v obci, které jsou v blízkosti řeky Berounky

Organizace Kontaktní osoba
Funkce Telefon
Hotel Roztoky Ing. Jaroslav Antoni Majitel 605 580 710
Hospoda u Jezzu Pavel Škarýd Majitel 602 311 151
Roztoky č. p. 15 Alžběta Kramelová Majitelka 737 401 828
Rekreační středisko Ludmila František Parožek Majitel 602 284 451
Rekreační středisko Hájek Petr Hájek Majitel 605 253 180
AKM Oil, s.r.o. Karel Bulant Jednatel 608 971 067
Rekreační středisko Višňová 1 Miroslav Plachý Majitel 731 786 520
Rekreační středisko Višňová 2 Jiří Čížek Majitel 603 521 582
Rekreační středisko Matějovský Pavel Matějovský Majitel 731 528 561
Kanoistický klub Rakovník/slalomová trať PaeDr. Jiří Holý Předseda 602 362 818
TJ Roztoky Ing. Petar Barčot Předseda 603 158 488
Elektrárna FKF Těně Josef Fryauf Majitel 605 219 963
Půjčovna lodí Petr Kozohorský Majitel 605 266 162
Kemp Aljaška Renata Kohoutová Majitelka 721 308 780
Autoservis Krob Miroslav Krob Majitel 313 558 373
Autoservis Vrána Radek Vrána Majitel 728 813 467
SŽDC - Správce železničního mostu v Roztokách -- Recepce - spojovatelka 222 335 711
KSÚS - oblast Kladno - Správce hlavního silničního mostu Karel Motal vedoucí technik 723 500 384

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
(během provozní doby)
JEDNOTA,
spotřební družstvo v Rakovníku
Tyršova 213, Rakovník II,
269 01 Rakovník
Martina Vydrová - odpovědná vedoucí prodejny Roztoky u Křivoklátu 313 558 111


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon (zákaznické linky)
RAVOS, spol. s r.o. Frant Diepolta 1870, 269 01 Rakovník 840 111 116, 601 278 278
Náhradní dovoz pitné vody bude zajištěn prostřednictvím cisteren.