Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Roztoky 128, 270 23 Roztoky
Tel.: 313 558 113, 778 546 438
E-mail: obec.roztoky@email.cz, starosta.roztoky@gmail.com
Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Tel: 313 259 108, 722 289 195
E-mail: Istibr@murako.cz (starosta obce)
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 257 280 227
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.