POVODŇOVÝ PLÁN obce Tři Dvory

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/15668; ze dne 25. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUKOLIN/OZPZ 57115/17-ben; ze dne 29. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 02. 2017
offline verze 14. 02. 2017
digitalizovaná verze 14. 02. 2017
databáze POVIS 14. 02. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i