Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Kontakt email
 Jitka Vokolková (starostka)  Hlásná služba

+420607870042
+420321766154

 obec@tridvory.cz

 V období povodňové aktivity bude hlásná služba posílena o určené členy povodňové komise obce.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Kontakt Činnost
 Pavel Vokolek  Hlídková služba  sledování stavu na Labi
 Pavel Zeman  Hlídková služba +420603320948  organizace ostatních členů SDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt

Technika

Kontaktní osoba

Místo

 SDH Tři Dvory

  • Stříkačka PS 12

  • Stříkačka PS 8

 velitel SDH 
 +420603320948

 Zbrojnice SDH Tři Dvory

 Obec Tři Dvory

  • Ponorné čerpadlo Niagara

  • VW Transporter

  • Traktor s návěsem

  starostka obce
 +420607870042
 +420321766154

 Sklep obecního úřadu

 TJ Tři Dvory

  • Autobus KAROSA

 Garáž u hřiště TJ Tři Dvory

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Tři Dvory

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací
kapacita
Stravovací
kapacita
 OÚ Tři Dvory

Místo shromažďování

 Tři Dvory 271

 Jitka Vokolková

 +420607870042
 +420321766154

--

--

 MŠ Tři Dvory

Místo ubytování/
stravování

 Tři Dvory 259

 Ilona Štolcová

 +420321766175

 50

 50