Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Osvoboditelů 271
28002 Tři Dvory
Tel.: 321 766 154, 607 870 042
E-mail: obec@tridvory.cz
Sokolská 545,  280 12 Kolín II
Tel.: 321 748 334
Fax: 321 727 938
E-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz