Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů dlouhotrvajícími srážkami, zpětným vzdutím, taním sněhu i splachy z polí. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Tři Dvory je při extrémní povodni na Labi ohrožováno 346 budov, které trvale obývá zhruba 894 obyvatel (dle DOSVPR PL 1-2 Labe). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Tři Dvory

Ohrožující objekty

V záplavovém území Labe se na území obce nachází průmyslový objekt SVUM-CZ s.r.o., který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení, (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). V obci se mimo záplavové území nachází ještě čerpací stanice pohonných hmot ».
Ohrožující objekty na území obce Tři Dvory

Ohrožující objekty na území obce Tři Dvory

Objekt ř.km Vodní tok  Provozovatel
SVUM-CZ s.r.o   Labe SVUM-CZ s.r.o,
Tři Dvory 362, 280 02 Kolín
Čerpací stanice PHM   Labe Beckert Ivan,
Zličská 1298, Kolín V, 28002 Kolín

 

Kontaminovaná místa

Na území obce Tři Dvory se nachází jedno kontaminované místo - bývalá skládka TKO ».
 Kontaminovaná místa na území obce Tři Dvory
Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Tři Dvory.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Tři Dvory u předsedy povodňové komise obce.