Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Kolín, Horní Ostrov 85, 280 00  Kolín
František Veselý, vedoucí provozního střediska
Vodní tok Labe
Čísla hydrologických pořadí: 1-04-01-037
1-04-01-044
ID toku: 10100002