Srážkoměry - Tři Dvory

Kolín

Srážkoměrná stanice se nachází blízko technického zázemí plavební komory na Horním ostrově na Labi v Kolíně. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s celoročním sběrem dat. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik.

Konárovice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části obce Konárovice mezi halami na ulici Pod Zámkem. Stanice měří úhrn srážek celoročně a nachází se v nadmořské výšce 209 m n. m. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.