Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY »

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Tři Dvory může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Labe. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. A Přelouč, Labe ve správě ČHMÚ Hradec Králové. Stanice má k dispozici automatický přenos dat ».

Dále je k dispozici nový hlásný profil na mostě v Týnci nad Labem - », který je osazen hladinovým čidlem a umožňuje automatický přenos dat.

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Přelouč (Labe), (kat. A) dle evidenčního listu hlásného profilu

 Profil

 Přelouč (Labe)

Plocha povodí 6437,73 km2
Průměrný roční průtok 59,2 m3/s
N-leté průtoky (m3/s)  
 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
285 502 602 845 956

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie A, Přelouč, (Labe) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 240
Pohotovost 330
Ohrožení 400
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na mostě v Týnci nad Labem se nachází hlásný profil kat. C. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starostka obce Tři Dvory.

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie C Týnec nad Labem, (Labe) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  230
Pohotovost  300
Ohrožení  360
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.