POVODŇOVÝ PLÁN obce Velká Bukovina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-765/2015; ze dne 16. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR008111/2015; ze dne 20. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/20445/2015; ze dne 25. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 09. 2022
offline verze 22. 09. 2022
digitalizovaná verze 22. 09. 2022
databáze POVIS 22. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i