POVODŇOVÝ PLÁN obce Velká Bukovina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-765/2015; ze dne 16. 02. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR008111/2015; ze dne 20. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Děčín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/20445/2015; ze dne 25. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2020
offline verze 30. 09. 2020
digitalizovaná verze 30. 09. 2020
databáze POVIS 30. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003180.00388
end _require6.0E-50.00394
starting _initRouter1.0E-50.00395
finishing _initRouter0.047530.05148
starting init0.004590.05607
finishing init0.054640.11071
starting postDispatch0.020970.13168
finishing postDispatch0.793710.92538
finish2.0E-50.9254