Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
Tel.: 487 856 156
Mobil: 729 572 461
E-mail: podatelna@velka-bukovina.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Tel.: 412 593 111, 412 591 111 (ústředna)
E-mail: posta@mmdecin.cz (e-podatelna), urad@mmdecin.cz

Odbor životního prostředí
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
Ing. Zdeněk Hanuš - vedoucí odboru
Tel.: 412 591 321
Mobil: 775 866 105
E-mail: zdenek.hanus@mmdecin.cz

Oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí
Bc. Zuzana Mošnová, DiS. - vedoucí oddělení
Tel.: 412 591 470
Mobil: 774 963 791

E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková - vedoucí odboru
Tel.: 475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí
RNDr. Tomáš Burian - vedoucí oddělení
Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz