Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
Tel.: 487 856 156
Mobil: 729 572 461
E-mail: starosta@velka-bukovina.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV
Tel.: 412 593 157
Mobil:
775 866 105 (tajemník PK)
E-mail: posta@mmdecin.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si obec Velká Bukovina předává informace o vývoji povodňového nebezpečí