Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa bydliště (neveřejná)
Telefon
Jaroslav Kucharovič starosta 739 572 461
Roman Vojta místostarosta 739 572 460

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa bydliště (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Jiří Votík
Jaroslav Krška
Milan Kucharovič

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Adresa Kontaktní osoby Mobil
DA-FIAT DUCATO,
CAS 25-Š 706 RTHP
SDH Velká Bukovina Velká Bukovina 178,
407 29 Velká Bukovina
Jiří Hlaváček,
Jaroslav Kucharovič
739 572 462,
739 572 461
TATRA 815 - jeřáb Jaroslav Samec Velká Bukovina 198,
407 29 Velká Bukovina
 
bagr Vratislav Kopal Malá Bukovina 25,
407 29 Velká Bukovina
 
Traktor+vlek Miroslav Kotouč Malá Bukovina 68,
407 29 Velká Bukovina
 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Velká Bukovina

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kap. Strav. kap.
Fara Malá Bukovina 1 Marcel Hrubý 606 240 640 30 30
Fotbalové hřiště Velká Bukovina 205 Jaroslav Kucharovič 739 572 461 60 60
Pohostinství Velká Bukovina 13 Jaroslav Kucharovič 739 572 461 60 60

Krizové pracoviště: Budova Obecního úřadu, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina; telefon: 487 856 200, 487 856 156

Záložní krizové pracoviště: budova MŠ, Velká Bukovina 184, 407 29 Velká Bukovina; telefon 487 861 291

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Přítkovská 1689,
415 50 Teplice
zákaznický - havarijní telefon 601 267 267,
840 111 111

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
H"and"H Smíšení zboží Velká Bukovina 16 Kateřina Makovcová 777 823 202
Prodejna potravin Hejlová Velká Bukovina 178 Marta Hejlová 724 399 496