Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Velká Bukovina

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká Bukovina a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejdůležitějšími vodními toky na území obce Velká Bukovina jsou Bukovinský potok, Vrbovský potokPotok od Malé Bukoviny (potok v oficiálním názvu značen pouze písmenem p.). Obec se nachází v pramenné oblasti a všechny vodní toky, které obcí protékají, pramení na samotném území obce.

Bukovinský potok je dlouhý cca 2,7 km, pramení v západní části katastru Velká Bukovina (380 m n. m.). Protéká celým intravilánem obce Velká Bukovina od severozápadu po jihovýchod (nemá stanoveno záplavové území), za obcí v katastru Žandov se vlévá do Vrbového potoka (290 m n. m.). Má neudržované dno a často dochází k jeho vybřežení v JV části Velké Bukoviny.

Vrbový potok pramení v severovýchodní části katastru Karlovka (cca 370 m n. m.) a teče podmáčenou oblastí do Velkého rybníka (TBD III. kategorie). Dále pokračuje mimo území obce Velká Bukovina a v Žandově se vlévá do Ploučnice. Na území obce neprotéká zastavěným územím.

Potok od Malé Bukoviny pramení v intravilánu místní části Malá Bukovina (je zde postaveno vodní dílo). Protéká střední a západní částí zastavěného území tohoto katastru (nemá stanoveno záplavové území) na západ, kde se v Dolních Habarticích vlévá do Bystré. Na území obce jsou na něm postavena 3 vodní díla (všechna v intravilánu místní části Malá Bukovina).

Vodní toky na území obce

Vodní toky na území obce Velká Bukovina


Základní údaje o vodních dílech na území obce Velká Bukovina

Přehled vodních děl na území obce Velká Bukovina naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Velká Bukovina se nachází celkem 7 vodních děl. Na Vrbovém potoce (neprotéká zastavěným územím v obci Velká Bukovina) se nacházejí:
  • Karlovka II
  • Velký rybník (III. kategorie TBD)

Na Potoku od Malé Bukoviny (protéká zastavěným územím místní části Malá Bukovina) se nacházejí:

  • Vodní nádrž u p. od Malé Bukoviny I
  • Vodní nádrž u p. od Malé Bukoviny II
  • Vodní nádrž u p. od Malé Bukoviny III (díla seřazena sestupně od pramene vodního toku)

Na bezejmenném toku (IDVT: 10227536) a jeho přítoku Kaskádový potok Karlovka (ani jeden neprotéká zastavěným území) se nachází:

  • Soustava vodních nádrží (5 samostatných nádrží)
  • Vodní nádrž v severní části správního celku
Podrobnější popis naleznete v kapitole Odtokové poměry.