Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká Bukovina a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa
Ing. Petr Sloup - vedoucí provozu
Tel.: 487 882 895 / 6
E-mail: sloup@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Velká Bukovina, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
P.od Malé Bukoviny 10225211 1-14-03-0990-0-00
Bukovinský potok 10283989 1-14-03-0870-0-00
Potok Na devatenáctce 10232219 1-14-03-0990-0-00
Potok Na pískách  10227678 1-14-03-0880-0-00
Přítok Bukovinského potoka 10284146 1-14-03-0870-0-00
Kaskádový potok Karlovka 10222863 1-14-03-0970-0-00
Přítok Bystré - VT 79 Kerhartice 10220472 1-14-03-0990-0-00
VT 72A D.Habartice  11000101 1-14-03-0990-0-00
bezejmenný tok 10220595 1-14-03-0880-0-00

 

  •   Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Oblastní ředitelství severní Čechy:
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Tel.: 956 946 111
Email: or946@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Velká Bukovina:
Olga Hradecká - rajon 604
Tel.: 956 946 364
Mobil: 725 838 901
Email: olga.hradecka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Velká Bukovina, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vrbový potok 10222899 1-14-03-0870-0-00
bezejmenný tok 10220533 1-14-03-0990-0-00
bezejmenný tok 10227536 1-14-03-0970-0-00
PBP Ploučnice v ř. km 18,5 10234734 1-14-03-0900-0-00
PBP 01 v ř. km 0,65 tekoucí od sz. 10222902 1-14-03-0900-0-00