Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká Bukovina a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


Závod:
Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
Ředitelka závodu - Ing. Eva Novotná
Tel.: 416 707 829
E-mail: enovotna@poh.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa

Vedoucí provozu - Ing. Petr Sloup
Tel.: 487 882 896
E-mail: sloup@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Ohře, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Velká Bukovina, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
P. od Malé Bukoviny 10225211 1-14-03-0990-0-00
Potok Na devatenáctce 10232219 1-14-03-0990-0-00
Bukovinský potok 10283989 1-14-03-0870-0-00
Přítok Bukovinského potoka 10284146 1-14-03-0870-0-00
Přítok Bystré - VT 79 Kerhartice 10220472 1-14-03-0990-0-00
Kaskádový potok Karlovka 10222863 1-14-03-0970-0-00
VT 72A D. Habartice  11000101 1-14-03-0990-0-00
Bezejmenný tok 10220595 1-14-03-0880-0-00

 

  •   Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p. 
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Ohře, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Tel.: 956 956 111
E-mail: st956@lesycr.cz
Zastupující vedoucí ST - Ing. Pavel Mitura
Tel.: 
956 956 202, mob.: 725 257 877

E-mail: pavel.mitura@lesycr.cz

Rajon 607 - příslušný správce VT na území obce:
Ing. Lubomír Šťastný
Tel.:
 956 956 407, mob.: 724 614 012

E-mail: lubomir.stastny@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Velká Bukovina, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vrbový potok 10222899 1-14-03-0870-0-00
Bezejmenný tok 10220533 1-14-03-0990-0-00
Bezejmenný tok 10227536 1-14-03-0970-0-00
PBP Ploučnice v ř. km 18,6 10234734 1-14-03-0900-0-00
PBP 01 v ř. km 0,65 tekoucí od sz. 10222902 1-14-03-0900-0-00