POVODŇOVÝ PLÁN města Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-57974/2021/5419; ze dne 14. 01. 2022
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-14057/2022/460; ze dne 22. 02. 2022
Lesy České republiky, s. p., OŘ Vysočina
Č. j.: LCR943/045966/2021; ze dne 06. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/335/22/MB/1; ze dne 23. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 03. 2022
offline verze 25. 03. 2022
digitalizovaná verze 25. 03. 2022
databáze POVIS 25. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i