POVODŇOVÝ PLÁN města Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM038783/2015-219/To; ze dne 26. 08. 2015
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 549r2120r5-PVL; ze dne 20. 10. 2015
Lesy České republiky, s. p. - STOP Vltavy, Benešov
Č. j.: LCR031068/2015; ze dne 06. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/39/16/MB; ze dne 12. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 12. 2019
offline verze 01. 12. 2019
digitalizovaná verze 01. 12. 2019
databáze POVIS 01. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i