Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Žďár nad Sázavou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov

Závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111
 
Příslušní úsekoví technici na území města Žďár nad Sázavou:
Josef Neubauer
E-mail: josef.neubauer@pvl.cz
Mobil: 724 505 318

Petr Tichý
E-mail: petr.tichy@pvl.cz
Mobil: 723 800 223

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sázava 10100005 1-09-01-0010-1-00, 1-09-01-0010-2-00
1-09-01-0050-0-00, 1-09-01-0070-0-00
Stržský potok 10100844 1-09-01-0040-2-00
Staviště 10100916 1-09-01-0060-1-00, 1-09-01-0060-2-00
bezejmenný tok 10250450 1-09-01-0070-0-00
bezejmenný tok 10252908 1-09-01-0010-1-00
bezejmenný tok 10263078 1-09-01-0060-2-00
bezejmenný tok 10271800 1-09-01-0060-1-00
PBP č. 22 Stržského potoka
nad Stržanovem
10261533 1-09-01-0040-2-00
bezejmenný PB přítok č. 004 Sázavy S od Na Skalici 10249754 1-09-01-0050-0-00
LBP č. 10, č. 11 10255472 1-09-01-0070-0-00
PBP č. 32 Stržského potoka ze Stržanova 10251775 1-09-01-0040-2-00
PBP č. 34 Stržského potoka 10263817 1-09-01-0040-2-00
PBP č. 20 Stržského potoka pod r. Strž 10277047 1-09-01-0040-2-00
bezejmenný tok 10256818 1-09-01-0060-1-00
bezejmenný tok 10239853 1-09-01-0060-1-00

   

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Tel.: 541 637 602


Svratka:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Karel Straka - vedoucí provozu
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz

Oslava:

Provoz Náměšť nad Oslavou
Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Jan Strašák, DiS. - vedoucí provozu
Tel.: 568 620 723
E-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Řečický p. 10206001 4-15-01-0830-0-00
Honzovský p. 10194867 4-16-02-0020-0-00
Vetelský p. – správcovství ř. km 3.2240–2.2290 10200662 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10201303 4-16-02-0020-0-00
bezejmenný tok 10197052 4-16-02-0020-0-00
bezejmenný tok 10186954 4-16-02-0020-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ST - oblast povodí Vltavy:
Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz

Přímý výkon správy toků:
Bc. Veronika Košlerová - správce toků rajonu 404
Tel: 956 954 404
Mobil: 725 627 474
E-mail: veronika.koslerova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rejznarka 10261967 1-09-01-0080-0-00
Bp. Sázavy v ř. km 212,2 10257884 1-09-01-0010-1-00
Bezejmenný LB č. 053 LB přítoku č. 052 Sázavy od pramene J od obce Škrdlovice 10239536               1-09-01-0010-1-00
bezejmenný tok 10252392 1-09-01-0080-0-00
PBP č. 6 do Rejznarky 10268950 1-09-01-0080-0-00
bezejmenný tok 10265148 1-09-01-0010-1-00

 

  • Vodní toky ve správě ŽĎÁS, a. s.
Správce:
Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 641 111
E-mail: zdas@zdas.cz

Oddělení energetiky:

Ing. Patricie Černá - vodohospodářka, ekoložka
Tel.: 566 643 883
Mobil: 602 582 443
E-mail: patricie.cerna@zdas.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků ŽĎÁS, a. s. spravuje tyto vodní toky a také další 2 vodní toky na území města Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Šabrava 10272868 1-09-01-0070-0-00
bezejmenný tok 10252212 1-09-01-0070-0-00

 

  • Vodní toky ve správě města Žďár nad Sázavou
Správce:
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 688 111
Mobil: 739 477 703 (starosta)
E-mail: meu@zdars.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků města Žďár nad Sázavou spravuje tyto vodní toky a také 2 další vodní toky na území města Žďár nad Sázavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vetelský p. – správcovství ř. km 2.2290–0.0000 10200662 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10239760 1-09-01-0070-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
* (bezejmenný tok) 10256421 1-09-01-0070-0-00
* (bezejmenný tok) 10278153 1-09-01-0050-0-00