Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Městský úřad:
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 
566 688 111
Mobil: 739 477 703 (starosta)

E-mail: meu@zdarns.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 - 17:00
Úterý: 7:30 - 15:00
Středa: 7:30 - 17:00
Čtvrtek: 7:30 - 15:00
Pátek: 7:30 - 14:30

Odbor životního prostředí:
Ing. Jaroslav Doubek
- vedoucí odboru
Tel.: 
566 688 340
Mobil: 736 510 479
E-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz

Vodní hospodářství:
Ing. Magdaléna Kynclová - referentka vodního hospodářství

Tel.:
 566 688 341
E-mail: magdalena.kynclova@zdarns.cz


Věra Mišingerová - referentka vodního hospodářství
Tel.: 
566 688 346
E-mail: vera.misingerova@zdarns.cz

Krajský úřad:
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 586 01 Jihlava
Ing. Eva Horná - vedoucí odboru
Tel.: 564 602 512
Mobil: 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz


Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/ 57, 586 01 Jihlava
Mgr. Jaroslav Mikyna - vedoucí oddělení
Tel.: 564 602 267
Mobil: 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz