Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Žďár nad Sázavou, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C LG Polnička, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žďár nad Sázavou C, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Žďár nad Sázavou - cyklostezka, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C VD Pilská - LG odtok, Sázava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C VD Staviště - LG odtok, Staviště

Evidenční list hlásného profilu kategorie C VD Strž - LG odtok , Stržský potok