Srážkoměry - Žďár nad Sázavou

Počítky

Srážkoměrná stanice je umístěna v jihozápadní části obce Počítky na velké terase budovy Obecního úřadu č. p. 61. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Žďár nad Sázavou.

Polnička

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Polnička na střeše budovy Základní školy (č. p. 147). Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Žďár nad Sázavou.

Stržanov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části obce Stržanov na zahradě rodinného domu č. p. 79 v nadmořské výšce 605 m. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Praha.

VD Staviště (Povodí Vltavy)

Srážkoměrná stanice je umístěna na hrázi VD Staviště východně od města Žďár nad Sázavou. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Srážkoměr je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.