Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 
566 688 111, 110
Mobil: 739 477 703 (starosta)
E-mail: meu@zdarns.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
Mobil: 736 523 653
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si město Žďár nad Sázavou předává informace o vývoji povodňového nebezpečí