Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Kontakty na rozšířenou povodňovou komisi města Přibyslav
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Kontakty na rozšířenou povodňovou komisi města Přibyslav

Předseda, místopředseda povodňové komise

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Martin Kamarád - předseda
Michael Omes - místopředseda

 

Úsek zapisovatelek a spojení

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Edita Ouvínová
Alena Kunstarová
Zdeňka Vodová

 

Úsek monitoringu řeky, potoků a rybníků

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Ing. Martin Firla
Petr Kunstar

Pověřené osoby zajištující Hlídkovou službu v jednotlivých úsecích viz níže samostatná tabulka „Hlídková služba

 

Úsek hasičů

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Miloslav Jonák
Martin Votava

 

Úsek pracovní skupiny

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Ing. Ludmila Benešová
Radek Havlíček

 

Úsek techniky

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Ing. Václav Matějů
Jiří Koudela

 

Úsek hromadného ubytování

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Mgr. Jaroslava Janů
DiS. Hana Mikulincová
Ing. Zdeňka Teclová
Petra Holubová

 

Úsek individuálního ubytování

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Martina Veselá
Jana Krejčová
Věra Hradová

 

Úsek zdravotní služby

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
Ilona Loužecká
Hana Fikarová
Marie Holcmanová

 

Úsek Policie ČR

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný) E-mail (neveřejný)
npor. Mgr. Miroslav Bednář

 

Hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu

Jméno a příjmení Adresa Telefon (neveřejný) Hlídkový úsek č., tok, ř. km
Jaromír Čermák Ronov n. S. 2 1, Losenický potok, 0,0 - 0,8
Pavel Gródl Ronov n. S. 26 1, Sázava, 186,6 – 187,7
Zdeněk Benák Poříčí 7 2, Sázava, 185,2 – 186,1
Karel Imramovský Přibyslav, Žizkova 91 3, Sázava, 183,2 – 185,2
Michael Omes Přibyslav, Bechyň. nám. 60 3, Sázava, 183,2 – 185,2
Jaroslav Hána Dobrá 14 4, Doberský potok, 1,6 - 2,1
Stanislav Hospodka Dobrá 113 4, Doberský potok, 1,6 - 2,1
Miroslav Krča Příbyslav, Zahradní 690 5, Kaskáda rybníků
Václav Kasal Přibyslav, Žizkova 111 5, Kaskáda rybníků

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky a počet Kontaktní osoba
Adresa Telefon (neveřejný)
CAS Iveco - 1x
Iveco mero - 1x
Ivo Šimanovský Požární zbrojnice SDH Přibyslav
Avia MP 13 - 1x Radek Havlíček Bezpalcova 745, Přibyslav
Osobní auto - 2x Radek Havlíček Bezpalcova 745, Přibyslav
Traktor Lombardini - 1x
Multikára - 1x
Motorová pila - 1x
Krumpáče - 1x
Lopaty - 6x
Kolečka, Sekery - 2x
Záchranné pásy - 2x
Radek Havlíček Bezpalcova 745, Přibyslav

 

Zázemí povodňové komise

Materiál, činnost Kontaktní osoba Organizace Telefon (neveřejný)
Dopravní prostředky Ing. Václav Zábrana Osiva, a.s. Přibyslav
Dopravní prostředky Ivo Šimanovský Praktik, s.r.o.
Jeřáb Miloš Marek ACO Stavební prvky
Záchranné práce Ivo Šimanovský SDH Přibyslav
Zdravotní služba MUDr. Pavla Zaoralová Lékařské zajištění

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Přibyslav

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Kapacita ubytovací/stravovací
Základní škola Přibyslav Česká 31 Mgr. Jaroslava Janů

1000 / 1000

Sportovní hala Přibyslav Česká 34 DiS. Hana Mikulincová

100 / -

Hotel Přibyslav U Nádraží 385 Jiří Votava

40 / 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP Přibyslav Bechyňovo nám. 66, Přibyslav Václav Henzl 724 106 047

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma zásobování
VAK HB a.s. Žižkova 832,
Havlíčkův Brod
Michal Novák 603 500 098 cisterna