Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Sázava (Sázava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav - Dobrá (Doberský p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav - nad Dobrou, HČ3 (Doberský p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav - Poříčí (Sázava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav - Ronov n. S. (Losenický p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav - Ronov n. S. (Sázava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přibyslav (Sázava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ronov n. S., HČ2 (Losenický p.)