Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Havlíčkův Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Přibyslav.

Osoby na území města Přibyslav budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Na území města Přibyslav může dojít k zaplavení a uzavření těchto silnic: »
  • Při Q10 dochází k ohrožení ulice Pod Zámkem v lokalitě mezi domy č. p. 283, 282, ústupová cesta ulicí Vyšehrad.
  • Při Q10 dochází k ohrožení komunikace mezi domy č. p. 7, 10 a zároveň lávky pro pěší v Poříčí u Přibyslavi, ústupové cesty po místní komunikaci do obce.
  • při Q20 a vyšší dochází k ohrožení místní komunikace od kamenného mostu přes řeku, ústupová cesta je po místní komunikaci směrem k železniční trati.
  • Při Q10 a vyšší dochází k ohrožení starého silničního mostu na Polnou a přístupové cesty.
  • Ohrožení místní komunikace vedoucí po levém břehu potoka od silničního mostu až po č. p. 3, ústupová cesta na státní silnici, případně do lesa za domy a k ohrožení přístupové cesty k č. p. 6, ústupová cesta na státní sil.
  • Dochází k ohrožení příjezdové komunikace k č. p. 19 a k ohrožení místní komunikace k domům č. p. 4 a č. p. 5, úniková cesta na státní silnici na Pořežín, případně do vyšších míst.
  • Při Q5 až Q10 dochází k zalití přístupové komunikace k domku č. p. 10, ústupová cesta po místní komunikaci směrem ke státní silnici.
  • Dochází k ohrožení příjezdových komunikací k rodinným domkům č. p. 11, 7, 9, a komunikací v areálu a. s. AMYLON, ústupové cesty na státní silnici.
Dopravní omezení na území města Přibyslav
Objízdné trasy na území města Přibyslav

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.