Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Husova 555, 582 22 Přibyslav
Tel.: 569 430 811
E-mail: mesto@pribyslav.cz
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 497 111, 725 893 488
Fax: 569 497 197
E-mail: posta@muhb.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 736 523 653    
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.