Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Přibyslav a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Generální ředitelství, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111
E-mail: podatelna@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:
Závod Dolní Vltava PS 7 Želivka a Sázava, Hulice 67, 257 63 Trhový Štěpánov
Středisko Havlíčkův Brod, U Panských 3604, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Přibyslav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Sázava
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0130-0-00, 1-09-01-0190-0-00, 1-09-01-0210-0-00, 1-09-01-0230-0-00, 1-09-01-0330-0-00
ID toku: 10100005

 

Vodní tok Borovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0320-0-00
ID toku: 10100524

 

Vodní tok Losenický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0160-0-00, 1-09-01-0180-0-00
ID toku: 10100481

 

Vodní tok Jablonský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0200-0-00
ID toku: 10244763

 

Vodní tok Doberský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0220-0-00
ID toku: 10102268

 

Vodní tok Dlouhoveský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0340-0-00
ID toku: 10267550

 

Vodní tok Bijavický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0500-0-00
ID toku: 10253663

 

Vodní tok Olešenský p., č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190-0-00
ID toku: 10271912

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0230-0-00
ID toku: 10262158

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0220-0-00
ID toku: 10275044

 

Vodní tok PBP Sázavy Koupaliště, č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190-0-00
ID toku: 10251598

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0220-0-00
ID toku: 10258718

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0180-0-00
ID toku: 10269298

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0200-0-00
ID toku: 10255810

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0200-0-00
ID toku: 10256731

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0200-0-00
ID toku: 10269917

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0170-0-00
ID toku: 10241390

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190-0-00
ID toku: 10259833

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0200-0-00
ID toku: 10262179

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0330-0-00
ID toku: 10244474

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0220-0-00
ID toku: 10266030

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 999 111
E-mail: lesycr@lesycr.cz

Přímý výkon správy toku:
OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
Ředitel OŘ: Ing. František Holenka
Tel.:
 956 943 301, 725 257 899
E-mail: frantisek.holenka@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města Přibyslav:
Rajon 301 - Ing. Gabriela Vichrová
Tel.: 725 627 474
E-mail: gabriela.vichrova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Přibyslav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Losenička
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0170-0-00
ID toku: 10256386

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0330-0-00
ID toku: 10276449

 

Vodní tok LP Sázavy (přítok č. 4)
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0230-0-00
ID toku: 10278943

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0320-0-00
ID toku: 10272321

 

Vodní tok PP Loseničky od obce Hřiště
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0170-0-00
ID toku: 10243975

 

  •  Další vodní toky ve správě vlastníků Lesy ČR, s. p.:

• ID: 10240665
• ID: 10255508
• ID: 10259632
• ID: 10282729
• ID: 10278365
• ID: 10261505
• ID: 10266179

 

  • Správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Bez určeného správce jsou na území města Přibyslav další vodní toky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0180-0-00
ID toku: 10257653

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190-0-00
ID toku: 10239246

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0330-0-00
ID toku: 10269989