Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Tel.: 569 430 811
E-mail: epodatelna@pribyslav.cz
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2
Tel.: 569 497 111
E-mail: posta@muhb.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Marta Gerthnerová 
Tel.: 569 497 200
E-mail: mgerthnerova@muhb.cz

Úsek technické ochrany
Vedoucí úseku - Ing. Karel Ruč
Tel.: 569 497 246
E-mail: kruc@muhb.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 586 01 Jihlava
Vedoucí odboru - Ing. Eva Horná
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Vedoucí oddělení - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra