Hydrologické údaje

Základní charakteristika vodních toků na území města Přibyslav

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Přibyslav a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Sázava

Řeka Sázava pramení zhruba 1 km od Šindelného vrchu v nadmořské výšce 757 m a spolu s dalšími menšími potoky napájí rybník Velké Dářko. Celková délka Sázavy je 225 km a plocha povodí k zaústění do Vltavy u Davle je 4349 km2. V zájmovém území jsou její významné pravostranné přítoky Losenický a Doberský potok. Levostranné Olešenský potok a Bystřice.

Losenický potok

Potok pramení severozápadně od obce Vepřová v okrese Žďár nad Sázavou v nadmořské výšce okolo 640 m. Od obce Vepřová prochází Losenický potok východním směrem až k Vepřovskému novému rybníku. Zde se stáčí na jih a od obce Velká Losenice pak pokračuje západním směrem až ke svému ústí do Sázavy v ř. km 187,28. Hlavní přítoky Losenického potoka jsou Nížkovka, Brantský potok a Losenička. Celková plocha povodí je 42,606 km2, délka toku je 16,6 km.

Doberský potok

Pramení pod obcí Modlíkov a prochází katastrálním území Dobré, pod níž napájí rybník Kamenná žabka a následně ústí před Hesovem do Sázavy v ř. km 181,55. Celková plocha povodí je 10,983 km2, délka toku je 10,9 km.

Hydrologická charakteristika toků v zájmovém území 

Hydrografický celek Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí v km2
Sázava od Nížkovského potoka po Losenický potok 1-09-01-0130-0-00 178,183
Losenický potok 1-09-01-0180-0-00 42,606
Sázava od Losenického potoka po Bystřici 1-09-01-0190-0-00  231,671
Bystřice 1-09-01-0200-0-00 16,214
Sázava od Bystřice po Doberský potok 1-09-01-0210-0-00  249,998
Doberský potok 1-09-01-0220-0-00 10,983
Sázava od Doberského potoka po Borovský potok 1-09-01-0230-0-00 266,218

 
Vodní toky na území města Přibyslav

Základní údaje o vodních dílech na území města Přibyslav

Přehled vodních děl na území města Přibyslav naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Přibyslav se nachází celkem 27 vodních nádrží a několik dalších vodních nádrží menšího významu. Východně od města Přibyslav se nachází soustava 12 vodních nádrží. Největší rozlohu má vodní nádrž Rejholec, ta se nachází na severu katastrálního území Hřiště.