Srážkoměry - Veřovice

Hostašovice

Srážkoměr Povodí Odry, státní podnik leží v areálu vodojemu u č. p. 219 na katastru obce Hostašovice.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměr obce je umístěn na střeše obecního úřadu č. p. 245 na ulici Dukelská.

Velký Javorník

Srážkoměrná stanice umístěná na vrcholu Velkého Javorníku, ve správě Povodí Odry, státní podnik.