Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. V obci Veřovice je při povodni ohrožováno zhruba 59 budov, 171 obyvatel, z toho 16 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Seznam ohrožených objektů byl stanoven podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. »

Tab. 5 Potencionálně ohrožené objekty a předpokládané počty evakuovaných osob ve správním území obce Veřovice - budovy s číslem popisným.

Tab. 6 Potencionálně ohrožené objekty ve správním území obce Veřovice - budovy s číslem evidenčním.

Některé údaje o členech povodňových komisí jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Ohrožené » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 Ohrožené objekty

 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Veřovice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Veřovice v kanceláři starosty obce.