Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Veřovice 70, 742 73 Veřovice
Tel.: 556 857 093

Fax: 556 857 093
E-mail: obecni.urad@verovice.cz

Budova radnice, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 833 110, 724 185 458
Fax: 556 836 625
E-mail: starosta@mufrenstat.cz,  zdenka.lescisinova@mufrenstat.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava

Tel.: 595 622 222                                                                             
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz

V době povodně:

IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava

Tel.: 950 739 804

Fax.: 950 739 291

E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.