Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Martin Fojtík

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Mobil
Petr Šťastný

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon
Bagr, nákl. auta, nakladače, rypadla Zemní práce ZEMKO, Milan Strážnický
Bagry, traktory, tatra PD Fojstr Veřovice + Pavel Krčmář Bordovice
T148, čerpadla SDH Veřovice
Traktory Jaroslav Štěpán

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Veřovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična ZŠ
+ ZŠ Veřovice
Ubytování
stravování
Veřovice č. p. 276 Mgr. Renata Štěpánová 30 50
Mateřská škola Ubytování
stravování
Veřovice č. p. 529 Alena Bezděková 60 40
Kulturní dům Ubytování
stravování
Veřovice č. p. 101 Martin Fojtík 150 200