Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Veřovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Tel.: 596 657 511

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
tel.: 556 723 607
Správce VT na území obce: Putala Valentin, Tel: 556 723 607
 

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Veřovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Sedlnice 10100303 2-01-01-109 0,0 - 23,67
Lichnovský potok 10217327 2-01-01-132 0,0 - 7,09

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 552 363 211
Správce toku na území obce: Havrlant Josef Ing., Tel: 956951215

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Veřovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Jičínka 10100213 2-01-01-069  10.39 - 25.72
LP Jičínky 10208696 2-01-01-069  0,0 - 3,21
LP Jičínky 10216122 2-01-01-069  0,0 - 2,17
LP Jičínky 10218327 2-01-01-069  0,0 - 1,98
přítok LP Jičínky 10211154 2-01-01-069  0,0 - 1,91
přítok LP Jičínky 10216655 2-01-01-069  0,0 - 1,29
PP Jičínky 10210324 2-01-01-069  0,0 - 1,26
LP Jičínky 10209074 2-01-01-069  0,0 - 1,22
PP Jičínky 10218191 2-01-01-069 0,0 - 0,89
přítok LP Jičínky 10211776 2-01-01-069 0,0 - 0,70
PP Jičínky 10214717 2-01-01-069 0,0 - 0,65
bezejmenný vodní tok 10217606 2-01-01-109 0,0 - 0,57
přítok LP Jičínky 10212828 2-01-01-069 0,0 - 0,55

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

Do této kapitoly by náležely i další vodní toky bez určeného správce, ale nesplňují svou délkou uvedené kritérium 0,5 km. 

Název vodního toku IDTV ČHP Správcovství ř. km
HOZ 10214516 2-01-01-109  0,0 - 0,54